Vedtekter

§1: Mart’nsforeningen:
Foreningen Kaupangrmart’n er en forening for bedrifter og organisasjoner i Stor-Elvdal kommune. Medlemmene forplikter seg til å stille minimum 1 person til vakthold/billettør eller andre relevante oppgaver under gjennomføringen av mart’n. Utover dette har ikke medlemmene noe ansvar

Les mer...

Sponsorer

Hovedsponsorer.

Åpne bilde              

Andre sponsorer

Nivå 2 sponsorer

  • Velten Transport
  • Koppang Radio og Tv
  • Koppang Auto
  • Sport 1 Koppang
  • Skogen bygg og vedlikehold
  • Xl-Bygg Koppang as
  • Berg og Sandboe as
  • Strandheim
  • Østerdal Byggservice
  • Byggmester Ulvmoen
Les mer...