Årets ildsjel

Kjenner du noen som fortjener tittelen årets ildsjel?

Kjenner du noen som fortjener tittelen årets ildsjel? Da synes jeg du skal legge inn forslag på året kandidat 🙂 Utdeling av pris blir gjort på onsdagen under åpningen av årets Kaupangrmart`n.

Forslag sendes til kommunens postmottak innen 1.juli på mail: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Ildsjelprisen er kommunens takk og synliggjøring av mennesker som bidrar til å gjøre Stor-Elvdal til et godt sted å bo.

Prisen deles ut for frivillig uegennyttig virksomhet til glede for eget lokalmiljø eller Stor-Elvdalssamfunnet.

Innsatsen skal ikke være en del av utøvelsen av eget yrke/næringsutøvelse.

Innbyggerne inviteres til å komme med forslag til kandidater, og det oppfordres til å fornye forslag på tidligere kandidater som ikke nådde opp.

Både enkeltpersoner, grupper og lag/foreninger kan tildeles ildsjelprisen, og det er ingen forutsetning av ildsjelen er bosatt i kommunen.

Årets ildsjel i Stor-Elvdal – kriterier Prisen deles ut for frivillig uegennyttig virksomhet til glede gor eget lokalmiljø eller Stor-Elvdalssamfunnet Innsatsen skal ikke være en del av utøvelse av eget yrke/næringsutøvelse Innbyggerne inviteres til å komme med forslag til kandidater, og det oppfordres til å fornye forslag på tidligere kandidater som ikke nådde opp