Informasjon til utstillere

Kaupangrmart’n – Startside

Velkommen til flotte salgsdager på Koppang i uke 29.

For at vi best mulig kan planlegge handelsgaten i Martnsuka må vi vite i …
god tid hvem som ønsker plass og hvor mange meter som behøves.
Bestilling av plass gjøres ved å sende mail til:

post@kaupangrmartn.com

Våre priser for stand er:

0-6 meter kr 2000,-
6-16 meter kr 2500,-
Ønskes nattservering, ta kontakt.

I år stenges gatene tirsdags kveld slik at rigging kan starte da.

Vi ønsker at betaling gjøres til konto 1850 31 34787 innen 15.juni. Merk
innbetalingen med firmanavn.
Etter at betalingen er registrert sendes kart over din plassering og
øvrig informasjon.

Med vennlig hilsen

Kaupangrmartn v/Mali Engh og Jan Erik Vestad

Ved spørsmål ellers, ta kontakt med Jan Erik Vestad på telefon, 950 71073