Program onsdag 21.juli

16:30-ca 18:30 Kulturvandring fra Storstua.
19:00-20:30 Offisiell åpning på Stor-Elvdal hotell.

  • -Velkommen ved leder Morten Gustu
  • Konfransier Karianne Amlie
  • -Underholdning
  • -Årets ildsjel
  • Ordførerens hjørne
  • Mandskoret
  • Vegard Hem synger to av sine sanger
20:30 Underholdning fra scenen med Mr. Ray