Styret – Kaupangrmart´n

Styret for 2022

 • Morten Gustu – Leder
 • Mali Engh – Bodansvarlig
 • Jan Erik Vestad – Bodansvarlig
 • Heidi Strand Berntsen – Barnas dag
 • Tom Høivang – Markedsføring
 • Selma Henriksen – Ungdomsrepresentant

Styret for 2021

 • Morten Gustu – Leder
 • Mali Engh – Bodansvarlig
 • Jan Erik Vestad – Bodansvarlig
 • Heidi Strand Berntsen – Barnas dag
 • Tom Høivang – Markedsføring
 • Selma Henriksen – Ungdomsrepresentant

Styret for 2020

 • Morten Gustu – Leder
 • Mali Engh – Bodansvarlig
 • Jan Erik Vestad – Bodansvarlig
 • Heidi Strand Berntsen – Barnas dag
 • Tom Høivang – Markedsføring
 • Aksel Andresen – Ungdomsrepresentant
 • Mia Løkkesveen – Ungdomsrepresentant

Styret for 2019

 • Morten Gustu – Leder
 • Mali Engh – Bodansvarlig
 • Jan Erik Vestad – Bodansvarlig
 • Heidi Strand Berntsen – Barnas dag
 • Tom Høivang – Markedsføring
 • Aksel Andresen – Ungdomsrepresentant
 • Nora Skogen – Ungdomsrepresentant

Styret for 2018

 • Tom Bjarne Ulvmoen – Leder
 • Mali Engh
 • Jan Helge Olsen-Bodansvarlig
 • Jan Erik Vestad-Bodansvarlig
 • Tom Høivang- Markedsføring

Styret for 2017

 • Tom Bjarne Ulvmoen -Leder
 • Mali Engh -Barnas dag og sekretær
 • Marit Solberg-Markedsføring
 • Tore Anton Gustu-Boder/Utstillere
 • Jan Helge Olsen-Økonomi/Boder
 • Oda Sundli -Ungdomsrepresentant
 • Silje Elise Østensen – Ungdomsrepresentant

Styret for 2016

 • Tom Bjarne Ulvmoen -Leder
 • Hege Merethe Ulvmoen-Barnas dag og sekretær
 • Marit Solberg-Markedsføring
 • Tore Anton Gustu-Boder/Utstillere
 • Jan Helge Olsen-Økonomi/Boder
 • Silje Østensen-Ungdomsrepresentant og vertinne for Morgan Sulele
 • Oda Sundli- Ungdomsrepresentant og vertinne for Morgan Sulele

Styret for 2015:

 • Tom Bjarne Ulvmoen – Leder
 • Mali Engh-Sekretær og ans. Barnas dag
 • Hege Merethe Ulvmoen. Økonomi
 • Jonas Henriksen-Ungdomsrepresentant
 • Lasse Tamnes-Ungdomsrepresentant
 • Marit Solberg-Markedsføring
 • Tore Anton Gustu-Boder/Utstillere

Ekstra:

 • Terje Kværnes-Bod ansvarlig
 • Per Arne Myrbakken- Bod ansvarlig

Styret for 2014:

 • Morten Gustu (leder)
 • Mali Engh (sekretær)
 • Line Gimse(styremedlem)
 • Line Sand(styremedlem)
 • Tom Bjarne Ulvmoen(styremedlem)
 • Madeleine Hopman(styremedlem)
 • Ann Kristin Sandberg(styremedlem)
 • Jonas Henriksen(ungdomsrepr.)
 • Martin Kværnes(ungdomsrepr.)

Styret for 2013:

 • Morten Gustu(leder)
 • Line Sand (kasserer)
 • Ruth-Marie Nymark (sekretær)
 • Ann-Kristin Sandberg (styremedlem)
 • Terje Kværnes (styremedlem)
 • Line Gimse (styremedlem)
 • Per Arne Myrbakken (styremedlem)
 • Per Sigurd Westgaard (Ungd.repr.)
 • Halvard Hølmo (Ungd.repr.)

Styret for 2012:

 • Morten Gustu (leder)
 • Line Sand (kasserer)
 • Ruth-Marie Nymark (sekretær)
 • Ann-Kristin Sandberg (styremedlem)
 • Terje Kværnes (styremedlem)
 • Line Gimse (styremedlem)
 • Ola Lutnæs Trøen (Ungd.repr.)
 • Brede Lien Hagen (Ungd.repr.)

Styret for 2011:

 • Bente Hagen (leder)
 • Evy H. Hirkjølen
 • Anne Siri Stensløkken
 • Mildrid Kværnes
 • Arnt Simensen
 • Zemenfes Teclemariam
 • Adam Bielek
 • Per Sigurd Westgaard (ungdomsrep.)
 • Hallvard Øfstås (ungdomsrep.)

Styret for 2010 besto av:

 • Bente Hagen (leder)
 • Evy H. Hirkjølen
 • Anne Siri Stensløkken
 • Mildrid Kværnes
 • Stian Hornseth
 • Arnt Simensen
 • Eirik Borgen
 • Per Sigurd Westgaard (ungdomsrep.)
 • Hallvard Øfstås (ungdomsrep.)

Styret i 2009 besto av:

 • Håkon Rissmann-Bredesen (leder)
 • Arne Ingar Pedersen
 • Gunn-Marit Stenvoll
 • Anita Torbjørnsen
 • Egil Syren
 • Sigrid Selnes
 • Haaken Fjellberg Danielsen (ungdomsrep.)
 • Even Løvmo (ungdomsrep.)
 • Bente Hagen (web/presse)

Styret i 2008 besto av:

 • Håkon Rissmann-Bredesen (leder)
 • Arne Ingar Pedersen
 • Gunn-Marit Stenvoll
 • Anita Torbjørnsen
 • Per Modal
 • Stian Øyen
 • Haaken Fjellberg Danielsen (ungdomsrep.)
 • Even Løvmo (ungdomsrep.)
 • Bente Hagen (web/presse)

Styret i 2007 besto av:

 • Håkon Rissmann-Bredesen (leder)
 • Arne Ingar Pedersen
 • Per Modal
 • Gudbjørn Viken
 • Maud Flugsrud
 • Silje Tvenge (ungdomsrep.)

Styret i 2006 besto av:

 • Anne-Grethe Toften (leder)
 • Gunn Marit Stenvoll
 • Hedevik Karlsen
 • Arne Ingar Pedersen
 • Håkon Rissmann-Bredesen
 • Maud Flugsrud
 • Silje Tvenge (ungdomsrep.)
 • Andrea Lindgjerde (ungdomsrep.)

Styret i 2005 besto av:

 • Cisilie Selnes (leder)
 • Anne-Grethe Toften
 • Gunn Marit Stenvoll
 • Hedevik Karlsen
 • Arne Ingar Pedersen
 • Marianne Roen
 • Odd Werner Stenersen
 • Thomas Haug (ungdomsrep.)
 • Ida Helseth (ungdomsrep.)

Styret i 2004 besto av:

 • Marit Lamø (leder)
 • Randi Aske
 • Else Marie Trondsen
 • Arne Ingar Pedersen
 • Anne-Grethe Toften
 • Marianne Roen
 • Eirik Danielsen
 • Mary Ourom
 • Thomas Haug (ungdomsrep.)
 • Ida Helseth (ungdomsrep.)

Styret i 2003:

 • Line Nordholm Karlstad (leder)
 • Erik Trøen, styreleder
 • Arne Ingar Pedersen (valgt 2002)
 • Steinar Myrvang (valgt 2002)
 • Kim Toril Nørup (valgt 2001)
 • Randi Aske (valgt 2002)
 • Martin Øfstaas (valgt 2002)
 • Arne Jørgen Granvold (valgt 2002)

Styret i 2002:

 • Janne Mellum (leder)
 • Erik Trøen, styreleder (valgt 2001)
 • Kim Toril Nørup (valgt 2001)
 • Terje Kværnes (valgt 2000)
 • Webjørn Engesrønning (valgt 2000)
 • Arne Bergene Fossaa (valgt 2001)
 • Line Norholm Karlstad (valgt 2001)

Styret i 2001:

 • Janne Mellum (leder)
 • Webjørn Engesrønning, styreleder
 • Conny Andersen
 • Terje Kværness
 • Hege Bø
 • Arne Bergene Fossaa (ungdomsrepresentant)